Barn & ungdom


 

 

Søndagskolen

Har du lyst til å være med å gi  den oppvoksende generasjon en barnetro?

Les mer

 

Barnekor

Har du et barn som liker å synge? Velkommen til barnekor! 

Les mer

 

Babysang

Tanum menighet inviterer til babysang onsdager klokken 11:00 på Tanum kirkesenter (OBS! flyttet fra mandager). Hjertelig velkommen til baby...

Les mer

 

Potterpåske i Tanum

Potterpåske i påskeuken er dessverre avlyst på grunn av koronapandemien, men tusen hjertelig millioner takk til alle som har spredt ordet o...

Les mer