Utleie


Tanum kirkesenter har flotte lokaler som kan leies til dåps- og konfirmasjonsselskap, bryllup, familiefest, foreningsmøter og andre aktiviteter.

Vi har nå igjen anledning til å leie ut våre flotte lokaler!

Vel møtt på Tanum kirkesenter! 

Tanum kirkesenter har flotte lokaler som egner seg godt til både små og store minnesamvær.

Kjøkkenet er fullt utstyrt for servering, kaffekoking og anretning. Lydutstyr og lerret er tilgjengelig. Lokalene er tilrettelagt for rullstolbrukere. Kirkesenteret ligger rett ved Tanum kirke. Det er gode parkeringsmuligheter. 

Vi følger Bærum kommunes regler for hvor mange som kan møtes i private selskap i offentlige lokaler.  I Tanum kirkesenter er det for tiden kun plass til 50 deltakere. Antallet vil blir endret i takt med gjeldende smittevernregeler.

Les mer om Bærum kommunes koronarestriksjoner på Bærum kommune sin nettside

Det er tilgjengelig mikrofoner og lydanlegg. Prosjektor med mulighet for bildeframvising kan leies. 

Se prisliste.

Informasjon om smittevern ved utleie.

Pålagt tilstedevakt
Det er pålagt med tilstedevakt i Tanum kirkesenter og kirke, dette koster kr. 300,- pr. påbegynte time, i hele avtaleperioden

Rengjøring av lokalene
Renhold i helg kr. 1000,- + mva.
Renhold i ukedag, hvis behov (ikke ordinært renhold neste dag), kr. 500,- + mva.

Bestilling skjer via mail: post.tanum@kirken.no.