Gravferd


En gravferd er fellesskapets markering av at et liv er slutt. Vi tar avskjed og overgir den døde til Gud. Ved avskjeden viser vi respekt for den døde, for livet som har vært og for livet som skal leves. I gravferden får vi takke og minnes. Her er rom for gråt og klage. Vi kan òg få løfte fram for Gud det som ikke ble slik det skulle mellom oss. Gravferdsgudstjenesten er en bønn om forsoning, framtid og håp.

Vi som jobber i kirken ønsker å være der for de som har mistet noen. Å møte mennesker i forbindelse med dødsfall, er noe av det viktigste og mest meningsfulle vi gjør. Det er de nærmeste pårørende som har ansvar for gravferden. Som regel henvender man seg først til et gravferdsbyrå, som tar hånd om mye av det praktiske, også den første kontakten med kirken. Man kan også velge å gjøre det meste selv. Kirkens prester og diakon kan være gode samtalepartnere. Når tid og sted for gravferden er avtalt, vil presten ta kontakt med de pårørende.

En gravferd er en kirkelig handling og følger fastsatt liturgi, og det er prest og kantor som godkjenner innhold og musikk. Mulighetene for å utforme seremonien er mange, og vår erfaring er at særlig dersom man kommer tidlig i dialog, har vi mulighet til å finne gode løsninger for å ivareta ønsker og ideer.
Gravferden kan holdes i Tanum kirke, på Haslum krematorium eller i andre kirker. Tanum kirke er godt egnet for gravferder, om det er begravelse med følging til gravplassen eller bisettelse med kremasjon.   

Ta kontakt med Kirketorget på telefon 67 500 500 eller e-post: kirketorget.baerum@kirken.no. Kirketorget er felles administrasjon for kirkene i Bærum.