Bli frivillig


Har du lyst og anledning til å bli med som frivillig i Tanum menighet? Frivillige medarbeidere er avgjørende for kirkens oppdrag. 
 

For noen passer det best å delta i ulike prosjekter og avgrensede oppgaver mens andre ønsker å være engasjert i samme aktivitet over lengre tid. Det er behov for begge deler her i Tanum. 
De frivillige gjør det mulig å arrangere TanumMart’n, Pinsefestival, kirkekaffe, tilbud til barn og unge, kirkeskyss, temakvelder, produsere og distribuere menighetsblad, deltar som medliturger, osv. osv. Listen er lang. 

Ved å delta som frivillig er du med på at arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres. Det gir også en mulighet til å bli kjent med nye mennesker. Det frivillige arbeidet er en viktig del av det å bygge fellesskap. 
Hver høst arrangerer staben i Tanum en medarbeiderfest der både nåværende og fremtidige frivillige er invitert. 
Men alt har sin tid. Det betyr at det både skal være lett å si ja og lett å si nei til frivillig tjeneste i Tanum menighet. Lett å si ja, fordi frivillige medarbeidere skal få meningsfulle oppgaver og en kontaktperson som følger dem opp. Lett å si nei, fordi ingen skal tvinges til å gjøre noe de ikke vil. 

Og vi skal alltid huske at i noen perioder kan man yte, i andre er det riktig å svare nei. Ønsker du mer informasjon om det å være frivillig i Tanum menighet kan du kontakte  Synnøve (diakon) tlf. 982 67 830 eller e-post: sj963@kirken.no

Tilbake