Bli frivillig


Har du lyst og anledning til å bli med som frivillig i Tanum menighet? Frivillige medarbeidere er avgjørende for kirkens oppdrag. Som frivillig kan du være med på å skape ditt eget fellesskap, samtidig som du trer inn i et stort fellesskap av frivillige!
 

Her finner du et skjema der du enkelt kan melde deg til frivillig tjeneste.

For noen passer det best å delta i ulike prosjekter og avgrensede oppgaver mens andre ønsker å være engasjert i samme aktivitet over lengre tid. Det er behov for begge deler her i Tanum. 
Frivillige gjør det mulig å arrangere TanumMart’n, Pinsefestival, kirkekaffe, tilbud til barn og unge, kirkeskyss, temakvelder, produsere og distribuere menighetsblad, deltar som medliturger, osv. osv. Listen er lang!

Ved å delta som frivillig er du med på at arrangementer og aktiviteter kan gjennomføres. Det gir også en mulighet til å bli kjent med nye mennesker. Det frivillige arbeidet er en viktig del av det å bygge fellesskap. 
Hver høst arrangerer staben i Tanum en medarbeiderfest der både nåværende og fremtidige frivillige er invitert. 
Men alt har sin tid. Det betyr at det både skal være lett å si ja og lett å si nei til frivillig tjeneste i Tanum menighet. Lett å si ja, fordi frivillige medarbeidere skal få meningsfulle oppgaver og en kontaktperson som følger dem opp. Lett å si nei, fordi ingen skal tvinges til å gjøre noe de ikke vil. 

Og vi skal alltid huske at i noen perioder kan man yte, i andre er det riktig å svare nei. Ønsker du mer informasjon om det å være frivillig i Tanum menighet kan du kontakte en av de i staben.

Tilbake