Givertjenesten


Liker du det som skjer i menigheten? Bli fast giver, gi et enkeltbeløp og finn ut mer om hvorfor det nytter å gi.

Hver søndag samler vi inn penger under gudstjenesten. Store deler av dette gir vi rett videre til ulike gode formål, deriblant solidaritetsprosjektet vårt i samarbeid med Misjonsalliansen.

Samtidig går også mye av pengene som ofres til å finansiere alt det gode arbeidet som drives i Tanum menighet. Visste du for eksempel at alle tacomåltider som serveres til ungdommene på fredager er gratis for de som kommer? Eller at menigheten gjennom pengene vi samler inn har råd til å ha ansatt en dirigent i barnekoret? Eller at testamentariske gaver finansierer deler av både diakon –og kateketstillingene?

 

Fast givertjeneste

Gjennom at mange er registrerte som faste givere i menigheten kan vi budsjettere og forvalte pengene bedre; faste inntekter gir god oversikt og god forutsigbarhet. Menigheten ønsker å øke satsningen på barne- og ungdomsarbeid, og en sterk fast givertjeneste er en viktig nøkkel her. Les mer om hvordan midlene brukes inn i barne- og ungdomsarbeidet i dette utklippet fra menighetsbladet "Nytt fra Tanum menighet" høsten 2021. 

Kanskje kunne du tenke deg å ha et fast månedlig bidrag i menigheten? Giverne i Tanum gir fast alt fra 200 kr til 2000 kr – hvor ofte og hvor mye du vil gi bestemmer du selv, og vi tilbyr AvtaleGiro for enkelhets skyld. Hvert år sendes det ut et brev til alle faste givere med en tilbakemelding på hvordan midlene er blitt brukt, og blitt til glede for barn og unge i soknet vårt. 

Skjemaet tar deg videre til AvtaleGiro som du signerer med BankID. Og dermed er du i gang.

 

Bli fast giver

 

Gi enkeltbeløp

Vi er også heldige som har givere som ved anledninger gir større enkeltgaver, og er utrolig takknemlige for det.
Du kan få skattefradrag for enkeltgaver på til sammen over 500 kroner per år.

 

Gi en enkeltgave

 

Få skattefradrag

Du kan få skattefradrag i på dine gaver til menigheter i Den norske kirke. Det er dine samlede årlig gaver til organisasjonen som teller. Alle som har gitt 500 kroner eller mer til Tanum menighet i løpet av et skatteår kan få skattefradrag for gaven(e).

Det maksimale skattefradrag man kan få for gaver til frivillige organisasjoner bestemmes av Regjeringen og dette kan endre seg fra år til år.

Se senest oppdaterte informasjon om minimibeløp og prosenttall for skattefradrag (Skatteetaten)

 

Historiske gaver

Gaver til menighetens arbeid er ikke noe nytt fenomen, hverken i kirken som sådan eller her i Tanum. Kirketienden er jo et allment kjent fenomen, men Tanum kirke har også en særegen historie knyttet til gaver: flere historikere mener Tanum har vært en såkalt lovekirke eller votivkirke. Dette var kirker som har blitt bygget og drevet gjennom gaver gitt av takknemlighet fra lokalområdet, noe som var utbredt i middelalderen. Denne lille kirken oppe på Tanumplatået kan ha vært nettopp en slik.

Kirken er allerede bygget – vil du være med og bygge menighet? Bli fast giver i Tanum menighet!

Tilbake