Vi åpner for gudstjeneste


Vel møtt til pinsedagsgudstjeneste i Tanum kirke søndag 31. mai kl. 11:00!

Les mer

 

Vi åpner for gudstjeneste


Vel møtt til pinsedagsgudstjeneste i Tanum kirke søndag 31. mai kl. 11:00!

Les mer

 

Be morgenbønn med oss


Vi fortsetter med fast morgenbønn klokken 10:00 for de som ønsker å være med. Da kan vi være mange som ber den samme bønnen og synger den samme salmen på hver vår kant.

Les mer

 

Be morgenbønn med oss


Vi fortsetter med fast morgenbønn klokken 10:00 for de som ønsker å være med. Da kan vi være mange som ber den samme bønnen og synger den samme salmen på hver vår kant.

Les mer

 

Ukens offer


Mange organisasjoner er avhengige av kollektgavene som gis på gudstjenestene. Derfor er det viktig at solidariteten blir med oss over på digitale arenaer. Kollekten er også en viktig del av inntektene til Tanum menighet. 

Les mer

 

Ukens offer


Mange organisasjoner er avhengige av kollektgavene som gis på gudstjenestene. Derfor er det viktig at solidariteten blir med oss over på digitale arenaer. Kollekten er også en viktig del av inntektene til Tanum menighet. 

Les mer

 
 

Ny aktivitetsløype fra Tanum kirke

Finn en ny aktivitetsløype i Tanumskogen på tema skaperverket. 

Les mer

 

Gå en aktivitetsløype

Har du lyst å finne på noe gøy utendørs? Hver uke settes det opp nye aktivitetsløyper rundt flere av kirkene i Bærum. 

Les mer

 

Gudstjenester og åpen kirke

Nå er det endelig igjen mulighet for å feire gudstjenester! Det vet vi mange har lenget etter.

Les mer

 

Andakt fra Tanum kirke

Vi skal se hverandre igjen... Kapellan Dorothee Ziller holder en kort andakt over prekenteksten for 4.søndag i påsketiden.

Les mer