Bli med på Tweensklubb!


Tweens er et tilbud for alle på 5. - 7. trinn, med lek og fellesskap på tvers av alder og skole. Det blir klubb en tirsdag i måneden. Her kan du være med på mange spennende og ulike aktiviteter.

Tweens våren 2024

Vi starter opp tirsdag 8. januar kl. 17.00 - 19.00

Servering av enkel middag kl.17.00

Aktiviteter: Spill og lek, bordtennis, formingsaktiviteter, leksehjelp, fortelling og quiz.

Datoer:6. februar

            5. mars

           16. april

           14. mai

           11. juni

Påmelding til menighetspedagog Marianne Cathrine Fossdal Lødrup                                                             tel. 98267812 eller mail. mf925@kirken.no

 

 

Tilbake