TANUM KIRKE

Hvitkalket middelalderkirke som stod ferdig i ca. 1145. Rester av unike kalkmalerier (ca. 1300) og trefigur av Maria med barnet (ca. 1200). Eget sokn siden 1976, har ca. 8.600 medlemmer.

Verdier: Tradisjon - tilhørighet - fornyelse ...nærmere deg

Om Tanum kirke

På kirkebakken

Menigheten møttes til kirkekaffe i Kirkestua etter messe.

Les mer...

Repositoriet i Tanum kirke
Kalkmaleriene i Tanum kirke
Gravhaugene ved Tanum kirke
To fredede gravsteder på Tanum kirkegård
Orgelet i Tanum
Sommerens gudstjenester

I sommer har vi fellesgudstjenester med Helgerud menighet - annenhver søndag i Tanum og Helgerud kirke kl 11.00

Les mer...

Skitse til Bemaling og Dekoration i Tanum kirke

Bærum kommune ble eier av Tanum kirke i 1850. Før det var den eiet av familien Wedel-Jarlsberg.  

Les mer...

Tagentaksjonen

Vil du bidra til at kirken får nytt flygel? 

 

 

 

Les mer...