Solidaritetsprosjekt


Tanum menighet har valgt Misjonsalliansens arbeid i Liberia som sitt solidaritetsprosjekt. 

Dette innebærer at vi tar med arbeidet i forbønner, at det får plass i gudstjenester og andre aktiviteter både for barn, ungdom og voksne og økonomisk bistand. Økonomisk støtter vi gjennom offer i gudstjenesten en gang i måneden og julemarkedet. 
Misjonsalliansen oppfordrer oss også som enkeltpersoner, til å støtte opp om deres fadderordning. Som fadder hjelper man ikke bare ett barn, men støtter alle barna som bor i samme område. 

I over 14 år herjet en blodig borgerkrig i Liberia.  Omtrent 70% av befolkningen lever i dyp fattigdom, og kun halvparten av befolkningen kan lese og skrive. Liberia har en ung befolkning hvor nesten halvparten er under 15 år.
 
Misjonsalliansen har bygget flere skoler og vil fortsette å arbeide for at lærerdekningen skal styrkes og skape forståelse for viktigheten av skolegang.

Mangelen på rent vann og toalett fører til at vannbårne sykdommer sprer seg. Dessuten går mye av tiden med til å hente vann. Dette gjør at barna går glipp av skolegang. Bare i 2019 vil godt over 13000 mennesker ha fått tilgang på rent vann på grunn av Misjonsalliansens prosjekter. I tillegg har mennesker i ca. 20 landsbyer fått opplæring i hvorfor det er viktig med toaletter og hvordan disse kan bygges med lokale materialer.

Misjonsalliansen bygger helseklinikker og styrker lokal kunnskap om å forebygge sykdom og styrke helse. Kun 57% av landets klinikker har tilfredsstillende tilgang på vann, elektrisitet og sanitærfasiliteter. Over 30% av barna er feilernært. Størstedelen av befolkningen må ofte gå lange avstander til nærmeste klinikk.

I Koronapandemien bidrar Misjonsalliansen med rent vann, såpe og informasjonsspredning for å forebygge smitte og redde liv.

Det er to måter for å gi en enkeltgave til Misjonsalliansen:

  1. Send det beløpet du ønsker til Tanum menighets bankkonto:1627.33.36978 
    Merk overføringen «Misjonsalliansen». Du kan få skattefradrag for enkeltgaver over 500 kroner. Send i så fall epost – med navn og personnummer – til kirkeforvalter Eilert Skjelvik Ottesen: eo394@kirken.no
  2. Vipps gaven din til Tanum menighet sitt Vippsnummer: 12924 
    Merk betalingen "Misjonalliansen". 

Les mer om Misjonsalliansens arbeid i Liberia. 

Tilbake