Tanum menighetsråd


Medlemmer i Tanum menighetsråd 2023

Anders Kullerud Leder
Camilla Risnes Lerheim Nestleder
Ingerid Guttormsgaard Fast medlem, fellesrådsrepresentant                                     
Ragnhild Raastad Fast medlem, vararepresentant fellesråd
Kristian Trongkleiv Aanonsen Fast medlem
Erik Dahl-Hansen Fast medlem
Helge Ilebekk Johansen Varamedlem
Kristin Skarning Eriksson Varamedlem
Ellen Marie Bygstad Varamedlem
Anne Karine Garstad Varamedlem
   
   
Tilbake