Grønn menighet


Tanum menighet er «Grønn menighet» 

Å være en Grønn menighet skal bidra til å synliggjøre glede, takknemlighet og undring over å være del av skaperverket, og forløse engasjement og kreativitet til å ta vare på den verden Gud har gitt oss.
Det betyr også at vi er med i et nettverk av Grønne menigheter både over hele landet og i mange andre land. 

Den norske kirke, Norges kristne råd og Kirkens nødhjelp har sammen utarbeidet en brosjyre som heter «Vår grønne menighet». Brosjyren er et redskap for lokalmenigheter til å forholde seg til klimautfordringene. Her gis forslag til ulike tiltak. For å bli godkjent som grønn menighet må man velge minst 25 av tiltakene som er foreslått. Tiltakene er tenkt som hjelp og inspirasjon.

Å være grønn menighet er en prosess: Engasjementet må stadig fornyes, og det er alltid nye målsettinger man kan strekke seg etter.

I Tanum menighet har vi et Grønt utvalg. Leder er Marte Sie Skogstad, diakon.

Du kan lese handlingsplanen for Tanum menighet, «Grønn menighet» her. 
 

Tilbake