Ukens offer


Mange organisasjoner er avhengige av kollektgavene som gis på gudstjenestene. Derfor er det viktig at solidariteten blir med oss over på digitale arenaer. Kollekten er også en viktig del av inntektene til Tanum menighet. 

 

Foto: Bålkveld på konfirmantleir, Fredrik Midttømme.

 

Ukens offer (søndag 31. januar) går til Tanum menighets eget arbeid. Du kan gi via Vipps til 12924.

Hver søndag samler vi inn penger under gudstjenesten. Store deler av dette gir vi rett videre til ulike gode formål, deriblant solidaritetsprosjektet vårt i samarbeid med Misjonsalliansen.

Samtidig går også mye av pengene som ofres til å finansiere alt det gode arbeidet som drives i Tanum menighet. Visste du for eksempel at alle tacomåltider som serveres til ungdommene på fredager er gratis for de som kommer? Eller at menigheten gjennom pengene vi samler inn har råd til å ha ansatt en dirigent i barnekoret? Eller at testamentariske gaver finansierer deler av både diakon –og kateketstillingene?

Denne uken gir vi til menighetens eget arbeid. Som korps og andre frivillige organisasjoner går også vi glipp av store loppemarkedsinntekter i år, da vi ikke får gjennomført den populære familiedagen Tanummart'n. Gjennom kollekt til eget arbeid får vi allikevel noen inntekter.

Det er også mulig å bli fast giver. Gjennom at mange er registrerte som faste givere i menigheten kan vi budsjettere og forvalte pengene bedre; faste inntekter gir god oversikt og god forutsigbarhet. Kanskje kunne du tenke deg å ha et fast månedlig bidrag i menigheten? Les mer her.

 

Tilbake