Gi en gave


Liker du det som skjer i menigheten? Her får du mer informasjon om hvordan du kan bli fast giver og hvorfor det nytter å gi.

 

Hver søndag samler vi inn penger under gudstjenesten. Store deler av dette gir vi rett videre til ulike gode formål, deriblant solidaritetsprosjektet vårt i samarbeid med Misjonsalliansen.

Samtidig går også mye av pengene som ofres til å finansiere alt det gode arbeidet som drives i Tanum menighet. Visste du for eksempel at alle tacomåltider som serveres til ungdommene på fredager er gratis for de som kommer? Eller at menigheten gjennom pengene vi samler inn har råd til å ha ansatt en dirigent i barnekoret? Eller at testamentariske gaver finansierer deler av både diakon –og kateketstillingene?

Gjennom at mange er registrerte som faste givere i menigheten kan vi budsjettere og forvalte pengene bedre; faste inntekter gir god oversikt og god forutsigbarhet. Kanskje kunne du tenke deg å ha et fast månedlig bidrag i menigheten? Giverne i Tanum gir fast alt fra 200 kr til 2000 kr – beløpet bestemmer du selv, og vi tilbyr AvtaleGiro for enkelhets skyld.

Fast giver

Vil du bli fast giver i menighetens givertjeneste? Klikk her!
Da kommer du rett inn på et skjema der du velger hvor mye og hvor ofte du vil gi. Skjemaet tar deg videre til AvtaleGiro som du signerer med BankID. Og dermed er du i gang.

Vi er også heldige som har givere som ved anledninger gir større enkeltgaver, og er utrolig takknemlige for det. Gaver til menighetsarbeidet gir også grunnlag for skattefradrag.

Gi enkeltbeløp

Du kan få skattefradrag!
Det er 27% skattefradrag på gaver til Tanum kirke.
Gir du f eks 2000,- kroner i året, får du hele 540,- kroner i skattelette.
I 2019 er maksbeløp for skattefrie gaver 50.000 kroner.

Vil du gi en enkeltgave?
Send det beløpet du ønsker til Tanum menighets bankkonto:1627.33.36978. Merk overføringen «gave».
Du kan også få skattefradrag for enkeltgaver – over 500 kroner. Send i så fall epost – med navn og personnummer – til kirkeforvalter Eilert Skjelvik Ottesen: eo394@kirken.no

Gaver til menighetens arbeid er ikke noe nytt fenomen, hverken i kirken som sådan eller her i Tanum. Kirketienden er jo et allment kjent fenomen, men Tanum kirke har også en særegen historie knyttet til gaver: flere historikere mener Tanum har vært en såkalt lovekirke eller votivkirke. Dette var kirker som har blitt bygget og drevet gjennom gaver gitt av takknemlighet fra lokalområdet, noe som var utbredt i middelalderen. Denne lille kirken oppe på Tanumplatået kan ha vært nettopp en slik.

Kirken er allerede bygget – vil du være med og bygge menighet? Bli fast giver i Tanum menighet!

Tilbake