Konfirmasjon i 2022


Er du født i 2007? Neste år kan du feire din konfirmasjonsdag i kirken - hjertelig velkommen som konfirmant i Tanum menighet i 2022! Påmeldingen er nå åpnet!

 

I konfirmasjonstiden er det rom for å utforske mange viktige sider av livet sammen med andre. Som konfirmant får du lære mer om deg selv, om tro, om Gud og den verden du er en del av. Det er en tid for å tenke nye tanker om verden og livet, og ta del i et trygt fellesskap. Konfirmasjonsleir er en sosial og morsom uke i sommerferien, og for mange blir det en opplevelse for livet! På leir er det konkurranser, aktiviteter, underholdning og mye mer. Her skjer også mesteparten av undervisningen du skal gjennom. Gjennom året møtes man til samlinger og gudstjenester der vi sammen utforsker kristen tro og samfunnet vi lever i. Engasjerte ungdomsledere som er med og lager opplegget du deltar på. Meld deg på her!

OBS! Fra og med i år kan vi kun sende ut informasjon i posten til de som allerede er døpt. Men du er altså hjertelig velkommen til konfirmasjon i kirken, selv om du ikke er døpt fra før! 

 

 

Hva er konfirmasjon i kirken?
Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å gå inn i livets store spørsmål. Du får lære mer om kristne grunnverdier, kristen tro og hva det vil si å være kristen i dag. Utdannede og engasjerte ansatte i kirken møter deg og tar dine spørsmål på alvor. Du får tid til å reflektere over store spørsmål, og blir kjent med hva du selv tror på og hva som er viktig for deg. Du utfordres til å tenke kritisk og selvstendig, ingen skal tvinge deg til å mene noe som helst. Sammen utforsker vi at kristen tro er mer enn bare et skolefag. Etter konfirmasjonen finnes det mange muligheter til å vokse og få utfordringer som passer deg i kirkens ungdomsarbeid.

Konfirmasjon er for alle
Alle er velkommen til konfirmasjonstid i kirken – både du som tror, tviler, er usikker, ikke tror, ikke har tenkt på sånt før eller er nysgjerrig.
Alle mennesker er forskjellige og trenger ulike tilpasninger. Mange har store eller små ting i livet som gjør at de gruer seg til å være konfirmant - vi vil i så fall veldig gjerne komme deg i møte!

Dyre selskaper?
I Tanum menighet er vi opptatte av å bygge ned hindringer og vansker knyttet til kirkelige fester og høytider. En konfirmasjon er en stor og høytidelig dag for både konfirmanten og familien rundt. For mange knytter det seg også store utgifter til markeringen av en sånn anledning. Vi vil sterkt understreke at det ikke er nødvendig å bruke mye penger på å lage en stor fest. Les veldig gjerne mer om det i denne artikkelen. 
Guds nåde er gratis – å feire den burde ikke være så dyrt at man ikke har råd.

 

Sommerleir
Konfirmasjonsleir er en sosial og morsom uke i sommerferien, og for mange blir det en opplevelse for livet! Her skjer også mesteparten av undervisningen du skal gjennom, og leiren er derfor obligatorisk. Selv om vi er veldig trygge på at konfirmasjonsleir byr på gode opplevelser, vet vi at mange av ulike årsaker er engstelige for å reise på leir. Er du usikker på om leir er noe for deg? Kontakt ungdomsprest Fredrik ved spørsmål.
  
Tilrettelagt konfirmasjon
Uansett funksjonsevne skal du få en god konfirmanttid. Menighetene i Bærum tilbyr sammen, og i samarbeid med Haug skole, en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe som møtes på ettermiddager i vårhalvåret. Denne gruppen består vanligvis av få konfirmanter som følger hverandre veldig tett. De har derfor vanligvis en egen konfirmasjonsgudstjeneste før sommeren. Velg alternativet "tilrettelagt opplegg" ved påmelding, og ta gjerne kontakt med ungdomsprest Fredrik.

 

Konfirmasjonsdagen
Ordet konfirmasjon kan bety både «å bekrefte» og «å gjøre sterk». Konfirmasjonen er en påminnelse om at i dåpen sa Gud ja til å være en del av ditt liv. I gamle dager måtte konfirmantene svare "ja" at de trodde på Gud på konfirmasjonsdagen. I dag er det ikke slik lenger. Konfirmasjonen er en bønnehandling. På konfirmasjonsdagen ber vi om Guds velsignelse for hver enkelt. Konfirmasjonsdager i Tanum menighet i 2022 er 3., 4., 10. og 11. september.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres ?
Er du ikke døpt og lurer på om du likevel kan bli konfirmert i kirken? Klart du kan, du er heller ikke alene! Du kan være med på hele opplegget uten å være døpt, men du må døpes i forkant av selve konfirmasjonsdagen. Over tusen ungdommer blir hvert år døpt i forkant av konfirmasjonen. Du får god informasjon på forhånd og på selve dåpsdagen har du med deg dine nærmeste, i en fin seremoni.
 

Velkommen til informasjonsmøte i Tanum kirke tirsdag 28. september kl. 18:30 eller 20:00.


Økonomi
Sommerleiropplegget koster totalt kr. 3.500, inkludert alle samlinger.
Det tilrettelagte opplegget i Bærum koster kr. 1.400.

MEN! Økonomi skal ikke være en grunn til å velge bort konfirmasjon eller leir. Menigheten har gode støtteordninger - ta kontakt!

Andre tilbud
Den norske kirke har også noen andre særlig målrettede tilbud, også til konfirmanter som følger opplegget ellers i sin lokale menighet. Døvemenighetene har eget tilbud med undervisning på tegnspråk i tegnspråkmiljø for deg som er døv/hørselshemmet. Se mer på dovekirken.no.
Ønsker du å delta på samisk konfirmantleir kan du også det, uansett hvor du deltar i konfirmantopplegg. Se mer på kirken.no/samisk.

 

Alle er hjertelig velkomne til konfirmasjon i kirken – ta kontakt hvis du har spørsmål du ikke finner svar på her.

Tilbake