Be morgenbønn med oss


Vi fortsetter med morgenbønn klokken 10:00 for de som ønsker å være med. Da er vi et fellesskap selv om vi ikke er fysisk samme sted.

Innledning
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.
Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.
(Her kan du tenne et lys)

 

Salme
Denne måneden synger vi salme 206 i salmeboka: Dine hender er fulle av blomster

Lenke til innspilling av salmen: 206 Dine hender er fulle av blomster

 

Lesning
(Les dagens bibelord. Det finner du på bibel.no https://bibel.no/nettbibelen#dagensbibelord)

 

Bønn

«Herre gjør meg til et redskap for din fred.
Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker,
tro der tvilen råder, håp der det er angst og nød.
hjelp meg å bringe tilgivelse der det er gjort urett,
å skape forsoning der det er strid,
å spre lys der det er mørke,
å bringe glede der sorgen tynger.»  «fra Frans av Assisis bønn»

Vi ber for

  • Alle som er syke og alle som savner noen.
  • Alle som har en vanskelig livssituasjon pga. pandemien.
  • Ledere sentralt og lokalt som må ta vanskelige valg.
  • Om fred i land der det er krig, vern til dem som er på flukt og mat til dem som sulter
  • Befolkningen i Liberia (Tanum menighet sitt solidaritetsprosjekt)
  • Barn og ungdom
  • Konfirmantene i Tanum menighet.
  • Dåpsfamiliene

(Her kan du evt. be en fri bønn, høyt eller stille, eller be en av bønnene som står bakerst i Salmeboka.)

 

Herrens bønn
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Velsignelsen
Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds sønn
Velsign oss, Gud, du Hellige ånd.
Amen.

 

Foto: Katharina Næss

Tilbake