Be morgenbønn med oss


Vi fortsetter med morgenbønn klokken 10:00 for de som ønsker å være med. Da er vi et fellesskap selv om vi ikke er fysisk samme sted.

 

Innledning
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.
Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.
(Her kan du tenne et lys)

 

Salme
Denne måneden synger vi salme 196 i salmeboka: Påskemorgen slukker sorgen

Lenke til innspilling av salmen: 196 - Påskemorgen slukker sorgen - YouTube

 

Lesning
(Les dagens bibelord. Det finner du på bibel.no https://bibel.no/nettbibelen#dagensbibelord)

 

Bønn

Lovet være du vår Gud og Far!
Himmelen og jorden synger av glede denne morgenen
da lyset sprengte seg vei inn i gravens mørke
og Kristus stod opp fra døden som den første av mange.
Vi fatter det ikke, det er for underfullt for oss
at det som skjedde den morgenen i gravhagen
også kan skje for oss.
Derfor ber vi deg:
Kom til oss, Herre Jesus Kristus!
Gi deg til kjenne for oss
og ta frykten bort fra oss!
For bare da kan vi tro og håpe det som ingen ser:
at som du lever, skal også vi leve.
Og i det levende håp vil vi love og prise deg,
du livets seierherre,
fra evighet til evighet. (Bønn på påskedag i salmeboka)

Vi ber for

  • Barn og unge som opplever ensomhet og angst
  • Syke, ensomme og sørgende
  • Lederne våre
  • Om fred i land der det er krig, vern til dem som er på flukt og mat til dem som sulter
     

(Her kan du evt. be en fri bønn, høyt eller stille, eller be en av bønnene som står bakerst i Salmeboka.)

 

Herrens bønn
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

 

Velsignelsen
Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds sønn
Velsign oss, Gud, du Hellige ånd.
Amen.

 

Foto: Katharina Næss

Tilbake