God sommer fra Tanum menighet


Sommerbrev fra staben i Tanum menighet, med informasjon om gudstjenester, åpen kirke og mye mer!

 

Etter en merkelig vår er sommeren endelig her! Det var en stor opplevelse å få samles til skaperverkets dag og friluftsgudstjeneste utenfor kirkesenteret sist søndag, med barnekor, sol, is, flott musikk og feiring av den verden Gud har gitt oss. Mye har blitt avlyst eller endret denne våren, og det var godt å få kunne feire skaperverkets dag tilnærmet normalt. 

Sist helg fikk vi også den triste beskjeden at Stein Davidsen døde natt til lørdag, 88 år gammel. Stein har i nærmere 60 år vært en viktig støttespiller i menigheten og har satt mange gode spor. Han har bl.a. vært med i menighetsrådet en rekke perioder, har drevet søndagsskole, vært medliturg, sunget i kor, og han har designet døpefonten og lysgloben i kirken. Det er vemodig at han ikke lenger er i blant oss, vi er takknemlige for alt han har vært og gjort. Våre tanker går til familien hans. 

Ettersom samfunnet gradvis har blitt åpnet igjen, har vi kunnet få til noen møtepunkter på kirkesenteret også. Barnekoret hadde en flott sommeravslutning med grilling, sang og lek. Vi er også glade for at menighetsrådet kunne samles til et møte før sommeren. Sorggruppen i Bærum, som diakon Synnøve er med å holde, har vært en fast gruppe som har møttes siden høsten. Etter oppholdet nå i vår, fikk de endelig mulighet til å møtes for en avslutning. 

På tross av restriksjoner knyttet til gudstjenester, har det vært en glede at mange likevel har ønsket å bære barna sine til dåp. Vi har hatt flere dåpsgudstjenester de siste månedene. 
På ungdomssiden har vi kunnet møtes fysisk igjen, til ungdomsklubb, alphakurs og samtalegrupper. Med fullført alphakurs har vi nå fått enda en ny gruppe solide ledere som er klare til å trå til på konfirmantleir. Denne uken fikk vi avholdt noe av konfirmantundervisningen som bortfalt i mai, dette var første felles møtepunkt for konfirmantene siden På flukt i mars. Nå gleder vi oss til alternativ konfirmantleir her på Tanum!

Gudstjenester i sommer
Førstkommende søndag, 21. juni, feirer vi gudstjeneste i Tanum. Vi dykker ned i Jesus sin fortelling om det store gjestebudet hvor Jesus utfordrer oss til å se over gjestelisten vår en gang til. 
Hver sommer har vi fellesgudstjenester med Helgerud menighet, annenhver gang i Tanum og Helgerud. I år vil alle disse gudstjenestene avholdes i Helgerud kirke. Det er praktiske grunner til dette. Av smittevernhensyn og plassbehov er Helgerud kirke et bedre egnet rom. Med åpning for inntil 200 tilstedeværende, er det plass til flere mennesker i Helgerud. Det vil altså si at de 8 gudstjenestene f.om. 28. juni t.o.m. 16 august foregår i Helgerud kirke. Men frykt ikke, dette er fortsatt fellesgudstjenester! Halvparten av gudstjenestene vil følge Tanum menighets liturgi, med stab og frivillige medvirkende fra Tanum. Dette gjelder gudstjenestene 28/6, 26/7, 9/8 og 16/8. Og vi oppfordrer selvfølgelig til å delta også på de andre gudstjenestene.
Første gudstjeneste i Tanum kirke etter sommeren blir dermed 23. august. 

Åpen kirke
I sommer blir det åpen kirke i hele juli måned, fra 1. juli til 31. juli. Vi holder åpent kl 10-16 mandag, tirsdag og fredag, og kveldsåpent kl 16-20 onsdag og torsdag. Velkommen til Tanum kirke i sommer, til mulighet for stillhet, lystenning eller bare å se deg omkring. Vi har vertskap tilgjengelig hele åpningstiden.
Med ønske om en velsignet sommer!

Varm hilsen fra staben i Tanum menighet
 

Foto: Katharina Næss

Tilbake