Vi åpner for kirkekaffe


Nå er det lov å servere kirkekaffe etter gudstjenesten. Oppmykninger i reglene åpner for flere deltakere i kirken, så lenge 1-metersregeln kan avholdes.  

 

Smittevernet ved virksomhet i Den norske kirke bygge på fem hovedprinsipper:

  • Syke personer skal ikke delta på fysiske samlinger.
  • Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold.
  • Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr.
  • God avstand mellom alle som deltar.
  • Tilstrekkelig bemanning til stede.

Noen av nyhetene for deg som skal besøke en kirke etter 16. juni:

  • Inntil 200 personer kan nå delta såfremt alle kan holde minst en meter avstand. Kirkerommens størrelse og 1-metersregeln fører til at det fortsatt vil være begrensninger på antall deltakere.   
  • Åpning for leir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud for barn og unge under 20 år med egen unntaksbestemmelse fra avstandsreglene
  • Åpning for kirkekaffe med oppdaterte råd om matservering
  • Åpning for bruk av salmebøker, såfremt det går minst et døgn mellom hver bruk

Se ny smittevernveileder her. 

Tilbake