Vi åpner for gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste i Tanum kirke! Vi fortsetter med videolink til kirkesenteret, og dobler med det kapasiteten!

 

I tråd med smittevernveiledern for Den norske kirke kan gudstjenester nå arrangeres med 50 deltagere til stede. Dette gjelder under forutsetninger at personer holder 1 meter avstand, medlemmer i samme husstand unntatt. I Tanum kirke er det plass til 41 deltakere. Denne søndagen tester vi videolink til kirkesenteret, noe som gir oss 50 ekstra plasser der borte. Også de som sitter på kirkesenteret får anledning til å gå til nattverd.

For deg som kirkegjenger kan det være trygt å vite at alle kirker i Bærum følger bransjestandarden for Den norske kirke når det gjelder smittevern, en veileder som er godkjent av Folkehelseinstituttet. Det innebærer blant annet:

  • Kirkerommet vårt organiseres slik at maks 41 personer får plass med minimum 1 meter avstand, i alle retninger. 
  • Forsterket renhold ivaretas
  • Vi har ikke kirkeskyss eller kirkekaffe i denne perioden
  • Særkalker ved nattverd, og vi feirer nattverden på vei ut av kirken
  • Minst mulig bruk av felles utstyr. La salmeboken stå
  • Kirkegjengere oppfordres så vidt mulig å komme til kirken til fots, på sykkel eller med bil for å unngå bruk av offentlig transport

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing (Covid-19-forskriften §13). Vi registrerer derfor fremmøte på følgende måte: på alle plasser i kirkebenkene ligger det program for gudstjenesten, en konvolutt og en penn. Fyll inn navn og telefonnummer på baksiden av programmet, og legg det i konvolutten ved gudstjenestens slutt. På vei ut legger du den lukkede konvolutten i anvist beholder. Konvoluttene oppbevares ulest og sikkert i 10 dager før de makuleres.

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis du:

  • Kan være koronasyk
  • Har symptomer på luftveisinfeksjon
  • Er i karantene

Les mer om smittevern i Tanum kirke i nyhetsbrevet vårt

Les mer om smittevern i Den norske kirke her. 

Gudstjenester på TV/radio/nett
Alle kan delta i gudstjeneste, også du som ikke ønsker å komme i kirken i denne tiden. Den norske kirke har et variert tilbud med andakter, barneaktiviteter og musikk på Facebook. Se også TV- og radiogustjenestene på NRK.

Tilbake