Gudstjenester høsten 2020


Vel møtt til gudstjenester i Tanum kirke i høst! Her kan du lese om hvordan vi håndterer smittevern i forbindelse med gudstjenestene.

 

Vi har funnet gode måter å feire gudstjenester på innenfor smittevernsreglene i Tanum kirke. Konkret betyr det at vi har plass til ca. 50 i kirken, og ved særskilte anledninger legger vi opp videolink til kirkesenteret, noe som gir oss 50 ekstra plasser der borte. Også de som sitter på kirkesenteret får anledning til å gå til nattverd.

For deg som kirkegjenger kan det være trygt å vite at alle kirker i Bærum følger bransjestandarden for Den norske kirke når det gjelder smittevern, en veileder som er godkjent av Folkehelseinstituttet. Det innebærer blant annet:

  • Kirkerommet vårt organiseres slik at ca. 50 personer får plass med minimum 1 meter avstand mellom husstander
  • Forsterket renhold ivaretas
  • Vi har ikke kirkeskyss i denne perioden
  • Særkalker ved nattverd, og vi feirer nattverden på vei ut av kirken

Myndighetene har bestemt at vi må ha oversikt over hvem som er i kirken, slik at vi kan bidra ved eventuell smittesporing (Covid-19-forskriften §13). Vi registrerer derfor fremmøte på følgende måte: på alle plasser i kirkebenkene ligger det program for gudstjenesten, en konvolutt og en penn. Fyll inn navn og telefonnummer på baksiden av programmet, og legg det i konvolutten ved gudstjenestens slutt. På vei ut legger du den lukkede konvolutten i anvist beholder. Konvoluttene oppbevares ulest og sikkert i 14 dager før de makuleres.

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis du:

  • Kan være koronasyk
  • Har symptomer på luftveisinfeksjon
  • Er i karantene

Les mer om smittevern i Den norske kirke her. 

Gudstjenester på TV/radio/nett
Alle kan delta i gudstjeneste, også du som ikke ønsker å komme i kirken i denne tiden. Den norske kirke har et variert tilbud med andakter, barneaktiviteter og musikk på Facebook. Se også TV- og radiogustjenestene på NRK.

Tilbake