MILK


Etter en innholdsrik konfirmasjonstid er det på tide å se framover ‒ hjertelig velkommen til ungdomslederkurs i Tanum menighet!

 

Trykk her for å hoppe rett til påmeldingsskjemaet!

Hvem er kurset for?

Kurset er for alle som er ferdig konfirmert i Tanum menighet. Ønsker du å være med uten å ha vært konfirmant her? Kontakt ungdomsprest Fredrik.

 

Hvorfor skal jeg være med?

Ungdomslederkurset gjør deg godt rustet på ulike oppgaver som leder i menigheten: konfirmantarbeid, barnekor, gudstjenester, ungdomsarbeid og leirer. I tillegg er kurset et fullgodt lederkurs for en hvilken som helst lederoppgave i en klubb/forening eller lignende. Kurset legger stor vekt på samhandling med andre, og gir god erfaring og ferdigheter for jobbing i team på ulike måter senere. Kurset er i tillegg en del av det obligatoriske grunnlaget for alle som ønsker å være med som ledere på neste års konfirmantleir.

 

Hvordan foregår det?

Kurset starter med en kick-off-tur til Liseberg, for å bli enda bedre kjent før vi fortsetter kursingen. Videre følger selve kurset med fire kurssamlinger og en utsendelsesgudstjeneste, der dere vil bli bedt for og få utdelt et kursbevis.

I tillegg skal alle som er med på kurset delta både i Ung i Tanum – menighetens ungdomsarbeid, og på kveldsgudstjenestene i etterkant av disse. I løpet av høstsemesteret skal alle delta på tre Ung i Tanum-kvelder, og tre kveldsgudstjenester. Alle vil også få ulike praksisoppgaver som de skal delta i.

I tillegg skal alle ha én individuell samtale med en av staben i menigheten i løpet av høstsemesteret. Når og hvor avtales mellom kursdeltaker og ungdomsprest Fredrik etter påmelding.

Alle samlinger er obligatoriske, og vi forventer at deltakerne møter opp forberedt, til tiden og motivert.

 

Hva lærer jeg?

I løpet av kurset skal vi snakke om identitet, hvordan forstå seg selv og seg selv i møte med andre, kommunikasjon, rolleforståelse, hvordan være et forbilde, hva det er å være en leder,  og hva det vil si å være leder i kristen kontekst.

 

Må jeg være superkristen for å være med?

På ingen måte! Kurset er for alle som er nysgjerrige på lederskap og kirka. Hvis du hadde det gøy som konfirmant, og du ønsker å være med på å lage et minst like bra år for neste års konfirmanter, så meld deg på, da vel. Vi skal sammen gå noen steg på veien der vi blir bedre kjent med hvem Gud er, og hvem vi selv er. På den veien starter alle der de er. Det forutsettes allikevel at man i alle praksisoppgaver tar på alvor at man er leder i en menighet, og oppfører seg deretter.

 

Hva koster det?

Kurset koster 400kr. Det inkluderer alle samlinger, enkel matservering og kursmateriell. Kurset forutsetter også medlemskap i Norges KFUK-KFUM, og medlemskontingenten er på 200kr.
Totalpris blir da 600kr.

Ønskes ikke medlemskap i Norges KFUK-KFUM koster kurset 800kr.

Det blir i tillegg en egenandel for turen til Liseberg, og for helgeturen i oktober.

 

Kult – hvordan melder jeg meg på?

Trykk her for å komme til påmeldingsskjemaet!

 

Velkommen!

 

Foto: Bo Mathiesen

Tilbake