Be morgenbønn med oss


Vi fortsetter med fast morgenbønn klokken 10:00 for de som ønsker å være med. Da kan vi være mange som ber den samme bønnen og synger den samme salmen på hver vår kant.

 

Det nærmer seg pinse, og selv om vi foregriper litt synger vi denne uken 232 I all sin glans nu stråler solen. Det ligger to linker til sangen: en korvariant til å synge ved siden av, og en utrolig fin innspilling av Knut Reiersrud og Iver Kleive.

Innledning
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.
Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.
(Her kan du tenne et lys)

Salme
Denne uken synger vi salme 232 i salmeboka: I all sin glans nu stråler solen
Link til korsang: https://www.youtube.com/watch?v=zrNM8QCxq5M
Link til Kleive og Reiersrud: https://www.youtube.com/watch?v=AMNZsS0wgHE

Lesning
(Les dagens bibelord. Det finner du på bibel.no https://www.bibel.no/Nettbibelen/Dagens-bibelord)

Bønn
Gode Gud, takk for at du er nær oss, både når vi har det bra og når vi har det vondt. Takk for din nåde som er ny hver morgen.
Vi ber for alle barn og ungdommer som nå skal tilbake til barnehager og skoler. Og vi ber for alle som igjen skal til studiesteder, jobb og ulike aktiviteter.
Vi ber for alle som har mistet jobb for kortere eller lengre perioder.
Vi ber for de syke, for de som opplever ensomhet, for alle som savner venner og sosialt nettverk, for alle som er engstelige og utrygge, for de som har mistet noen av sine kjære.
Vi ber for dem som ikke har noe sted å bo og som trenger ly for natten.
Takk for alle som holder samfunnet vårt i gang på mange ulike måter.
Takk for alle som har lederansvar og som har tatt og fortsatt står i vanskelige avgjørelser i denne tiden. Gi dem visdom og utholdenhet.
(Her kan du evt. be en fri bønn, høyt eller stille, eller be en av bønnene som står bakerst i Salmeboka.)

Herrens bønn
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

Velsignelsen
Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds sønn
Velsign oss, Gud, du Hellige ånd.
Amen.

 

Foto: Katharina Næss

Tilbake