Be morgenbønn med oss


Vi har feiret høsttakkefest i kirken. Mange unge er blitt konfirmert. Noen av aktivitetene er startet, andre må vente pga. smittevern.

Vi fortsetter med fast morgenbønn klokken 10:00 for de som ønsker å være med. Da kan vi være mange som ber den samme bønnen og synger den samme salmen på hver vår kant.

 

Innledning
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.
Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys.
(Her kan du tenne et lys)

Salme
Denne måneden synger vi salme 897: Å denne kilde, ren som paradiset

Lenke til innspilling av salmen: https://www.youtube.com/watch?v=tK2GAlW5Ma8

Lesning
(Les dagens bibelord. Det finner du på bibel.no https://www.bibel.no/Nettbibelen/Dagens-bibelord)

Bønn
Gode Gud, takk for at du er nær oss, både når vi har det bra og når vi har det vondt. Takk for din nåde som er ny hver morgen.
Hjelp oss til å være tilstede for hverandre.
Vi ber for

(Her kan du evt. be en fri bønn, høyt eller stille, eller be en av bønnene som står bakerst i Salmeboka.)

Herrens bønn
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde.
For riket er ditt, og makten og æren i evighet.
Amen.

Velsignelsen
Velsign oss, Gud Fader.
Velsign oss, Guds sønn
Velsign oss, Gud, du Hellige ånd.
Amen.

 

Foto: Katharina Næss

Tilbake