Kirkeskyss


Flere av søndagene kjører frivillige kirkeskyss. Tilbudet er gratis og annonseres i gudstjenestelisten i Vårt Land og Budstikka.

Bilen starter fra Vennersborg/Atriumgården kl. 10.25, og tar med passasjerer fra de ulike bussholdeplassene fra Vennersborg til Tanum kirke. Den kjører to ganger hvis det er mange som vil sitte på.

Det er ikke kirkeskyss i løpet av sommerferien.

 

Grunnet lite bruk av dette tilbudet vil det ikke være noe kirkeskyss høsten 2023.

 

Kontakt Marte (diakon) for mer informasjon Tlf. 982 67 830.

Tilbake