Kirkeskyss


De fleste søndagene kjører frivillige kirkeskyss. Tilbudet er gratis og annonseres i gudstjenestelisten i Vårt Land og Budstikka.

Dessverre har vi ikke tilbud om kirkeskyss nå pga koronapandemien

 

Bilen starter fra Vennersborg/Atriumgården kl. 10.25, og tar med passasjerer fra de ulike bussholdeplassene fra Vennersborg til Tanum kirke. Den kjører to ganger hvis det er mange som vil sitte på.

Kontakt Marte (diakon) for mer informasjon Tlf. 982 67 830.

Tilbake