Kveldsgudstjeneste for ungdom


Annenhver fredag åpner Tanum kirke spesielt for ungdom. 

Etter en uke som for deg kanskje har vært god, kanskje har vært tung, kanskje lang eller kort, er det uansett godt å kunne komme hit, til et rom som er litt annerledes, senke pulsen, og ta med oss Guds nåde inn i helga. Vi samler oss til gudstjeneste med å være stille for Gud.

Disse ordene og tre enkle slag med kirkeklokkene leder oss inn i kveldsgudstjenestene for ungdom mellom 13 og 30 i Tanum menighet. Dette skal være – og er for mange – en kilde til påfyll midt i en travel hverdag. Gudstjenestene feries alltid i etterkant av ungdomsklubbkveldene med fredagstaco og aktivitet, og er raskt blitt en verdifull del av gudstjenestelivet i Tanum.

Her samles unge mennesker til fellesskap, bønn, sang og nattverd, og får selv lov til å være med og lede dem underveis. Selv om gudstjenesten feires like etter ungdomsklubbkvelden er den allikevel åpen for alle som har lyst til å komme; du er hjertelig velkommen selv om du ikke rakk å få med deg Ung i Tanum tidligere på kvelden.

Gudstjenesten har både en del særpreg og samtidig sterke bånd til en helt vanlig søndagsgudstjeneste. Det meditative fra onsdagenes musikkmeditasjon får plass gjennom mye rom for musikk og lystenning, og vi feirer nattverd etter forenklet ordning. Konfirmantene i Tanum får godkjent én slik kveldsgudstjeneste som en av sine obligatoriske under konfirmasjonstiden.

Se kalenderen for datoer.

Kontakt: Fredrik Midtømme

Foto: Jefferson Santos/Unsplash

Tilbake