Konfirmasjon i 2021


Er du født i 2006? Hjertelig velkommen til å konfirmere deg i 2021!

 

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker om verden og livet, og samtidig få nye venner. Mange velger å bli med på konfirmantleir - en opplevelse for livet! På leir er det konkurranser, aktiviteter, underholdning og mye mer. Gjennom året møtes man til samlinger og gudstjenester der vi sammen utforsker kristen tro og samfunnet vi lever i. Du vil møte engasjerte ungdomsledere som er med og lager opplegget du deltar på. Meld deg på her!

 

 

Hva er konfirmasjon i kirken ?
Konfirmasjonstiden er en unik mulighet til å gå inn i livets store spørsmål. Du får lære mer om kristne grunnverdier, kristen tro og hva det vil si å være kristen i dag. Utdannede og engasjerte ansatte i kirken møter deg og tar dine spørsmål på alvor. Etter konfirmasjonen finnes det mange muligheter til å vokse og få utfordringer som passer deg i kirkens ungdomsarbeid.

Sommerleir
Konfirmasjonsleir er en sosial og morsom uke i sommerferien. Her skjer mesteparten av undervisningen. Du vil også delta på fellessamlinger i løpet av året med de andre konfirmantene i Tanum menighet. Er du usikker på om leir er noe for deg? Kontakt ungdomsprest Fredrik ved spørsmål.
  
Tilrettelagt konfirmasjon
Det skal være mulig for alle, uavhengig av funksjonsevne, å konfirmere seg. Menighetene i Bærum tilbyr sammen i dialog med Haug skole en spesielt tilrettelagt konfirmasjonsgruppe som møtes på ettermiddager i vårhalvåret. 

 

Konfirmasjonsdagen
I gamle dager måtte konfirmantene svare "ja" at de trodde på Gud på konfirmasjonsdagen. I dag er det ikke slik lenger. Konfirmasjonen er en bønnehandling. På konfirmasjonsdagen ber vi om Guds velsignelse for hver enkelt. Konfirmasjonsdager i Tanum menighet i 2021 er 4., 5., 11. og 12. september.

Jeg er ikke døpt – kan jeg konfirmeres ?
Ja! Du kan være med på hele opplegget uten å være døpt, men for å delta på selve konfirmasjonsgudstjenesten må man være døpt. Hvert år er det flere konfirmanter som blir døpt i konfirmasjonstiden.

Påmelding på nett fra 1 mai 2020
Frist for å melde seg på er 1 oktober 2020

Velkommen til informasjonsmøte i Tanum kirke 13. oktober 2020 kl. 19:00.

Alle er hjertelig velkomne til konfirmasjon i kirken – ta kontakt hvis du har spørsmål du ikke finner svar på her.

Tilbake