Gravhaugene ved Tanum kirke


Ingen andre steder i Bærum finner du så mange gravminner som skriver seg tilbake til ca. år 400 e.kr.

 

Legger du turen nordover fra Tanum kirke, forbi gårdstunene på de to Tanumgårdene, vil du oppdage spor som forteller om den posisjonen området har hatt i bygda vår fra tidligere tider. Ingen andre steder i Bærum finner du så mange gravminner som skriver seg tilbake til ca. år 400 e.kr.

På området er det registrert 6 – 7 gravhauger og dessuten flere gravrøyser. I den gravhaugen hvor en ser at det er bygget en potetkjeller, ble det i ca. 1910 funnet deler av 6 leirkar, deler av glass, noen små stykker bronse og noen brente bein. Gjenstandene ble funnet i en murt hvelving. Ingen av de tilvirkede tingene var laget her i Norge, men er verdifulle handelsvarer som er brakt til Tanum fra romerske provinser. Det viser at det var kontakt med land lenger syd i Europa. 

I Bærumsboka (1920) bind 1, benevnes funnene som bevis for at det har sittet mektige folk på Tanum i den tid. Også på 1100-tallet, da Tanum kirke ble reist, måtte Tanum være et kulturelt senter i og med at den første store steinkirken i området ble reist her. Det knytter seg spenning til resultatet av utgravingene som ble foretatt nord for den store eika siste sommer. Kanskje vil de kaste lys over en langt eldre Tanumhistore.

Tekst: Anders Ilebekk

Tilbake