Gå-gruppe


Tur og lunsj. Har du lyst til å gå tur sammen med noen er det bare å møte opp på Tanum kirkesenter kl. 11.30.

 

Hvis vi har ulike ønsker og forutsetninger for hvor langt og fort vi vil gå, deler vi oss i to grupper. Etter ca. en times tur, møtes vi igjen på kirkesenteret der vi spiser lunsj sammen. Ta med matpakke og kopp.

Hvis det er noen som ønsker øvelse i norsk språk er det mulighet til dette sammen med en frivillig norsklærer, etter lunsjen.

Datoene står i kalenderen. Har du lyst til å bli med, er det bare å komme. Vil du vite mer, kan du kontakte Synnøve (diakon) tlf. 982 67 830.

Tilbake