Nytt menighetsråd i Tanum


Nå er resultatet fra årets kirkevalg for menighetsrådet i Tanum klart!

Det nye menighetsrådet i Tanum menighet blir følgende:
 

Medlemmer

- Camilla Risnes Lerheim, f.2003 

- Anders Kullerud, f.1954

- Ragnhild Raastad, f.1973

- Ingerid Guttormsgaard, f.1955

- Kristian Trongkleiv Aanonsen, f.1983

- Erik Dahl-Hansen, f.1952

 

Varamedlemmer

- Helge Ilebekk Johansen, f.1958 

- Kristin Skarning Eriksson, f.1962

- Ellen Marie Bygstad, f.1959

- Anne Karine Garstad, f.1952

 

Vi ønsker det nye rådet lykke til med oppgavene som ligger foran!

Tilbake