Temakveld: Kirkens nærvær i Sandvika


Velkommen til temakveld tirsdag 19. september kl 1930 på Tanum kirkesenter: Kirkens nærvær i Sandvika.

Det har vært en betydelig endring og utvikling av Sandvika i løpet av de siste tiårene, fra å være et lite tettsted til å bli en by med et av landets største kjøpesenter, et stort trafikknutepunkt og mangedobling av antall boliger. Framover mot 2030-40 vil denne utviklingen fortsette.

Helgerud og Tanum menigheter har sine grenser innenfor det som i dag er Sandvika by, men disse to sokn har sine kirker og menighetslokaler utenfor Sandvika by. Hvordan kan vi som menigheter øke nærværet i den nye og voksende byen Sandvika?

Tanum og Helgerud menighet har satt sammen en gruppe som skal utarbeide et forslag til en strategi for Den norske kirke i Sandvika. Denne gruppen ønsker innspill fra kirkemedlemmer. Derfor arrangerer vi en temakveld på Tanum kirkesenter tirsdag 19. september kl 1930. Det vil bli gitt informasjon om arbeidet og anledning til å gi synspunkter som gruppen kan ta med seg videre. Prosjektleder Hanne Fjørtoft og gruppemedlemmer Kåre Granheim og Anders Kullerud deltar. Vel møtt!

Tilbake