Kirkevalg 2023


Det nærmer seg kirkevalg, valgdagen er 11. september
I år er det for første gang mulig å forhåndsstemme digitalt. Det kan du gjøre allerede nå! Alle medlemmer i Dnk kan delta i valget på egen mobiltelefon eller pc, når som helst og hvor som helst. 

I kirkevalget kan kirkens medlemmer (alle døpte som fyller 15 år i valgåret eller er eldre) stemme på kandidater til menighetsrådet i sitt sokn og bispedømmeråd i bispedømmet.

Til menighetsrådsvalget i Tanum menighet, har en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådet og lede menigheten de neste fire årene. I menighetsrådet stemmer du på enkeltpersoner. Du har mulighet til å gi inntil tre kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.

Tanum menighets liste til menighetsrådsvalget i 2023:
Kandidatliste til menighetsråd i Tanum

I valg til bispedømmeråd og Kirkemøtet er du med på å bestemme hvem som skal utgjøre bispedømmerådet. Hvert av de elleve bispedømmene i landet vårt har et bispedømmeråd. Rådet ansetter blant annet prester og leder bispedømmet sammen med biskopen. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke.

Informasjon til velgere om valget og mulighet til å avgi digital stemme ligger på kirkevalget.no

Tilbake