Still til menighetsrådsvalg i Tanum!


Menighetsrådsvalg er en viktig del av det å opprettholde et velfungerende og engasjert lokalsamfunn.

Smilende folk i møte

Foto: Jan Erik Solberg Johansen

Det gir medlemmene av menigheten en mulighet til å være med på å forme og påvirke de beslutningene som blir tatt, samt å være med på å definere fremtiden til menigheten. 

Å stille til menighetsrådsvalg kan virke som en stor forpliktelse, spesielt for de som ikke har deltatt i menighetsaktiviteter tidligere. Det er imidlertid en mulighet til å gi tilbake til menigheten på en meningsfull måte. Her er noen grunner til at du bør vurdere å stille til menighetsrådsvalg: 

  1. Engasjement: Ved å stille til menighetsrådsvalg, viser du et høyt engasjement i menigheten din. Du er villig til å investere tid og krefter i fellesskapet ditt, og dette engasjementet vil sannsynligvis inspirere andre i menigheten til å bli mer involvert. 

  1. Påvirkning: Ved å være en del av menighetsrådet, får du en reell mulighet til å påvirke beslutningene som tas i menigheten og lokalmiljøet ditt. Du kan bidra med dine ideer og meninger om hvordan menigheten kan utvikles og vokse. 

  1. Læring: Å være med i et menighetsråd kan gi deg muligheten til å lære nye ferdigheter og utvikle dine eksisterende talenter. Du vil få erfaring med organisering og ledelse av grupper, planlegging og gjennomføring av arrangementer og økonomistyring. 

  1. Fellesskap: Å være en del av menighetsrådet gir deg også en sjanse til å bygge og styrke relasjoner med andre medlemmer av menigheten. Du vil arbeide sammen mot felles mål og oppleve et sterkere fellesskap. 

Det er viktig å huske at menighetsrådsvalg ikke bare er for prester og teologer. Det er for alle som ønsker å delta i menigheten på en meningsfull måte. Det kreves ikke nødvendigvis spesielle kvalifikasjoner eller ferdigheter for å være en del av menighetsrådet. Det eneste som kreves er en vilje til å lære, engasjement og et ønske om å bidra til å bygge fellesskapet. 

Så hvis du er interessert i å være en del av menigheten din på en dypere og mer meningsfull måte, still til menighetsrådsvalg! Det er en mulighet til å påvirke, lære og bygge fellesskap. Det er også en mulighet til å gi tilbake til menigheten som har betydd så mye for deg. 

Er du klar til å stille til menighetsrådsvalg?

Ta kontakt med soknepresten eller leder for nominasjonskomitéen, Sverre, på sverre.ivar.telnes@gmail.com!

Tilbake