Fastemeditasjon onsdag


Velkommen til en meditativ time i kirken hver onsdag kl. 19.30 fram mot påske.

Vi inviterer til fastemeditasjon hver onsdag kl. 19.30 fra 1. mars til 29. mars. Varmt velkommen til en liten time med musikk, lystenning, stillhet, lesning og mulighet for nattverd. 

Onsdag 15. mars utvider vi til liturgisk musikkmeditasjon slik vi har hver måned - da kommer Harpreet Bansal på fiolin i samspill med Tord Gustavsen på flygel. 

Den 29. mars kommer også Anne Vada som sangsolist på fastemeditasjonen.

Tilbake