Klesinnsamling til Adventsmarked


Har du noe vintertøy eller pentøy liggende hjemme som ikke brukes lenger? Lever det gjerne til kirkesenteret!

4.desember arrangeres Adventsmarked for første gang, et litt annet marked enn Julemarkedet som blir holdt annethvert år. Her blir det blant annet salg av klær (gjenbruk), grøt og juleverksted.

Mulighet til å levere klær på kirkesenteret til 30.november, fra 09-16 på hverdager. Ta kontakt med diakon Marte, tlf: 982 67 830, ved ønske om levering til andre tidspunkter. 

Hold av datoen for adventsmarked, dette blir stas!

Tilbake