Adventsmeditasjon gjennom kvelden på Luciadagen


I år skal vi ha et nytt arrangement i Tanum i adventstiden. Alle ønskes velkommen til å være i kirkerommet på Luciadagen 13. desember, akkurat så kort eller lang tid man har lyst til og mulighet til.

 

Pandemien har vist oss at åpen kirke med en kombinasjon av stillhet og liturgiske og kunstneriske innslag spredt ut gjennom en lengre åpningstid kan møte et behov og en lengsel blant mange mennesker. Dette gir tid og rom til ettertanke, egen meditasjon, lystenning, fellesskapsfølelse og musikkopplevelse.

Vi har lyst til å tilby nettopp en slik åpen kirke på Luciadagen under tittelen adventsmeditasjon. Det blir lang åpningstid, fra kl. 17 til kl. 22. Barnekoret åpner kvelden med Lucia-tog gjennom kirken kl. 17, og deretter blir det meditativ musikk og ordløs sang med særpregede kunstnere på høyt nivå (navn annonseres senere).

Du er varmt velkommen til å senke skuldrene, puste dypt, lytte til vederkvegende musikk, og få velsignelse over adventstiden.

Tilbake