Ny ordning for gudstjenestene i Tanum menighet


Etter gudstjenestereformen i 2011 har nå Kirkemøtet bedt menighetene om å justere den liturgiske ordningen for hovedgudstjenesten. Her finner du forslag til ny ordning for Tanum, fra stab og menighetsråd. 

Etter gudstjenestereformen i 2011 har nå Kirkemøtet bedt menighetene om å justere den liturgiske ordningen for hovedgudstjenesten. Nedenfor finner du forslaget til ny ordning for Tanum, fra stab og menighetsråd. Som det går frem av dokumentet, ønsker vi i stor grad å beholde den gjeldende liturgien, med noen forslag til forandringer i to av kirkeårstidene. Det er anledning til å komme med innspill til dette forslaget, send mail til sokneprest Sveinung Hansli.

Her finner du forslaget.

Tilbake