Ordets skole for andre uke i fasten


Her kan du lese denne ukens tekst ved bruk av Ordets skole.

 

Hvordan bruke Ordets skole i Tanum?

1. Forberedelse
La det bli stille rundt deg, og kjenn at du er tilstede.

Be så åpningsbønnen:
Gode Gud, når jeg leser fra ditt ord, la meg lytte, se og smake. La meg åpne meg for ditt hellige nærvær. Amen

2. Lesning
Les innledningsteksten sakte. Les så dagens bibelord langsomt og oppmerksomt.

3. Innlevelse
Les innlevingsteksten. La det så være stille i noen sekunder. Les deretter bibelteksten én gang til.

Marker én ting du syntes var fint i teksten, og én ting du syntes var rart i teksten med en rød/blå-blyant. Velg selv hvilken farge som representerer hva.

4. Bønn
Etter å ha lest denne teksten, er det noe du vil be for?

Avslutt bønnen med å be velsignelsen:
Velsign oss, Gud Fader
Velsign oss, Guds Sønn
Velsign oss, Gud, du hellige ånd

 

Les mer om Ordets skole i Tanum menighet her.
Trykk her for å laste ned denne ukens Ordets skole som et hefte til utskrift.
 

Ordets skole for andre uke i fasten

Innledningstekst - les denne før selve bibelteksten
Teksten er full av kontraster. Vi møter kvinnen som begår en sosialt helt uhørt handling, og vi møter den etablerte, korrekte religiøse overklasse i datidens Israel. Den marmorliknende, gjennomskinnelige krukken av alabast som kvinnen bærer fram er fylt med kostbar salve fra nardusplanten, en salve som var nyttig til kroppspleie og velvære, men som også kunne brukes når konger skulle innvies til sin gjerning. Kvinnen har levd et uryddig liv og har ingen ting å vise til, i motsetning til fariseeren som har alt sitt på det tørre. Han kritiserer kvinnens omsorg for Jesus. Men Jesus setter tingene på plass, for hva har vel fariseeren gjort for å ønske Jesus velkommen – ikke vann til støvete føtter, ikke velkomstkyss, ikke olje til hodet.

 

Evangelieteksten, Luk 7,36-50
En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet. Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en profet, ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, at hun fører et syndefullt liv.»

Da tok Jesus til orde. «Simon», sa han til fariseeren, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. Jesus sa: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte fem hundre denarer, den andre femti. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?»  Simon svarte: «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg: Hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Så sa han til kvinnen: «Syndene dine er tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som til og med tilgir synder?» Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har frelst deg. Gå i fred!»

 

Innlevelsesteksten - les denne etter selve bibelteksten
Bli med inn i fariseeren Simons hus. Han har invitert Jesus på middag. Kjenn luktene, føl stemningen. Hvem er der? Det vet vi ikke, men kanskje er det andre gjester fra det samme sosiale og religiøse lederskapet. Jesus har takket ja, han har kontakt med alle, rik og fattig, høy og lav. Det serveres mat. Men roen forstyrres, en kvinne ingen vil ha noe med å gjøre, trenger seg inn. Ser du forskrekkelsen i gjestenes ansikter? Noen er kanskje på vei opp fra bordet for å stoppe henne. Noen roper til henne. Men hun er rask, hun har en gjerning å utføre. Hun heller olje over Jesus. Hun kysser føttene hans, og tørker dem. Jesus tar imot, han aksepterer at hun viser kjærlighet og følelser. I møte med Jesus får kvinnen sitt brutte og istykkerslåtte liv satt sammen igjen. Hun har fått alle sine synder tilgitt, men ikke fordi hun har gjort seg fortjent til det. Det er det motsatte som skjer. Gleden over å være tilgitt utløser gode gjerninger. Dette forstår ikke fariseeren. Han har aldri følt noe behov for tilgivelse i sitt ytre sett perfekte liv. Hvem føler vi oss mest i slekt med – kvinnen eller fariseeren? Er det slik at tilgivelse bare blir viktig for den som har gjort mye galt? Kjenn etter hva muligheten for tilgivelse kan gjøre med deg og ditt liv.

Tilbake