Ordets skole for første uke i fasten


Her kan du lese denne ukens tekst ved bruk av Ordets skole.

 

 

Hvordan bruke Ordets skole i Tanum?

1. Forberedelse
La det bli stille rundt deg, og kjenn at du er tilstede.

Be så åpningsbønnen:
Gode Gud, når jeg leser fra ditt ord, la meg lytte, se og smake. La meg åpne meg for ditt hellige nærvær. Amen

2. Lesning
Les innledningsteksten sakte. Les så dagens bibelord langsomt og oppmerksomt.

3. Innlevelse
Les innlevingsteksten. La det så være stille i noen sekunder. Les deretter bibelteksten én gang til.

Marker én ting du syntes var fint i teksten, og én ting du syntes var rart i teksten med en rød/blå-blyant. Velg selv hvilken farge som representerer hva.

4. Bønn
Etter å ha lest denne teksten, er det noe du vil be for?

Avslutt bønnen med å be velsignelsen:
Velsign oss, Gud Fader
Velsign oss, Guds Sønn
Velsign oss, Gud, du hellige ånd

 

Les mer om Ordets skole i Tanum menighet her.
Trykk her for å laste ned denne ukens Ordets skole som et hefte til utskrift.
 

Ordets skole for første uke i fasten

Innledningstekst - les denne før selve bibelteksten
Navnet «Getsemane» kommer av det hebraiske gatsjemaní, som betyr oliven- eller oljepresse. Getsemane-hagen ligger like utenfor Jerusalem. De tre disiplene som Jesus tok med seg lengst inn i hagen, Peter, Jakob og Johannes, var de samme tre som var med ham opp på fjellet og fikk se Jesu herlighet der (kapittel 17, vers 1-13). Jesu bønneord i hagen, «Min sjel er tynget til døden av sorg», er hentet fra Salmenes bok, Salme 42,6. Jesu ord til disiplene, «Så klarte dere ikke å våke ...» kan være bakgrunnen for den gamle skikken med å våke gjennom påskenatten. Vi legger merke til at Jesus bruker tre elementer fra Herrens bønn (Matt 6,9-13) i denne teksten. Kan du finne alle tre?

 

Evangelieteksten, Matt 26,36-45
Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem: «Sett dere her mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Sebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem: « Min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg!» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba: «Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter: «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time? Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen, for andre gang, gikk han bort og ba: «Min Far! Om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er stunden kommet da Menneskesønnen skal overgis i synderhender.

 

Innlevelsesteksten - les denne etter selve bibelteksten
Vi er i starten av fastetiden. Nå skal vi forberede oss på å følge Jesus fram mot påsken. Reflekter over likheter og forskjeller mellom advent og faste. Hva er felles for de to forberedelsestidene før jul og påske, og hva er forskjellig? Jesu menneskelighet kommer tydelig fram i denne teksten. Han er redd. Han gruer seg. Han ønsker å slippe det han vet han må gå igjennom. Han kjemper seg gjennom angsten ved å snakke med sin Far i bønn. Legg merke til kontrasten mellom Jesus og disiplene: han fortvilet og fullt klar over hva som skal skje, de sløve og trøtte og uten å forstå, og ute av stand til å våke, selv om Jesus ber dem om det tre ganger. Hvorfor er de ikke i stand til å våke? Hva skjer med dem? Legg merke til hvordan tallet tre er brukt i denne beretningen. Hva kan bruken av dette tallet fortelle oss? Se også vers 69–75. Fall til slutt til ro og kjenn etter hvordan disiplene må ha opplevd det som skjedde. Hvis du selv hadde vært der, hvordan kunne du ha opplevd denne natten? Teksten inviterer til innlevelse. Hvordan opplever du den?

 

Tilbake