Nytt menighetsblad ute


Les juleutgaven av menighetsbladet digitalt. NB: Rettelse om kontonummer til menighetsblad.

 

Menighetsbladet Nytt for Tanum nr 2. 2020 er nå ute. Les PDF:versjonen av menighetsbladet her.

Det ble dessverre en skrivefeil i giroen til menighetsbladet. Vi beklager!

Riktig kontonummer er: 1503.87.44.884

Vipps-nr: 583688

Tanum menighetsblad leveres ut tre ganger om året til alle som bor i Tanum menighet. Vi håper du setter pris på bladet.

Vi får noen annonseinntekter men det meste av kostnadene må dekkes inn av frivillige gaver fra de som får bladet i postkassen. Vi håper du vil være med å bidra med en frivillig kontigent slik at bladet fortsatt kommer ut. Takk for gaven du gir!

Tilbake