Søndagskolen


Har du lyst til å være med å gi  den oppvoksende generasjon en barnetro?

 

 

Søndagskolen er en viktig plattform for å gjøre barna kjent med Jesus.

Vi trenger engasjerte og frivillige medarbeidere som har lyst til å være med å fortelle at Jesus er barnas venn.

Kunne du tenke deg å være med?

Ta kontakt med menighetspedagog Marianne Cathrine Lødrup mf925@kirken.no

 

Tilbake