Musikkmeditasjoner


Stemningsfulle liturgiske musikkmeditasjoner i Tanum kirke én onsdag i måneden. Ny liturgi med inkluderende språk, stillhet, poesi, ettertanke, lystenning og nattverd (når smittevernrestriksjoner igjen tillater det) - og musikk til både å hvile i og bli utfordret av.

 

Vi har liturgiske musikkmeditasjoner én onsdag i måneden med kantor Tord Gustavsen i samspill med profilerte solister på ulike instrumenter. Vi gleder oss over å kunne gjenoppta dette når man nå igjen kan samles i kirkerommet. Neste musikkmeditasjoner er 13. oktober og 10. november. 

Tilbake