Musikkmeditasjoner


Stemningsfulle liturgiske musikkmeditasjoner i Tanum kirke én onsdag i måneden. Ny liturgi med inkluderende språk, stillhet, poesi, ettertanke, lystenning og nattverd (når smittevernrestriksjoner igjen tillater det) - og musikk til både å hvile i og bli utfordret av.

 

Vi har liturgiske musikkmeditasjoner én onsdag i måneden med kantor Tord Gustavsen i samspill med profilerte solister på ulike instrumenter. Vi gleder oss til å gjenoppta dette når man igjen kan samles i kirkerommet.

Høsten 2020 hadde vi fokus på strykere - de fantastiske folkemusikerne Gjermund Larsen og Benedicte Maurseth, samt klassisk cellist Johannes Martens, stod på programmet. Vi måtte dessverre kansellere eller utsette den siste i 2020 og den første i 2021, der Benedicte Maurseth skulle ha vært med, men hun kommer tilbake på en fastemeditasjon i vår hvis smittevernrestriksjonene tillater det. 

Tidligere har vi hatt besøk av bl.a. Tore Brunborg, Arve Henriksen, Trygve Seim, Jonas Kilmork Vemøy, Sigurd Hole, Solveig Slettahjell, Simin Tander og Maria Solheim. Kirkens prester medvirker som liturger.

Så lenge det er strenge smittevernsrestriksjoner, tar vi påmelding til disse kveldene for å unngå å måtte avvise noen. Vi gjør doble meditasjoner, kl. 19 og 20.30, om nødvendig. Send epost for å melde deg på - og møt opp senest 5 minutter før det begynner. Det går også an å bare møte opp, men det er da en risiko for at man ikke får plass.

-

Neste musikkmeditasjon er planlagt onsdag 21. april 2021. Men hvis forholdene tillater det, vil vi også ha askeonsdagsmesse med Jonas Kilmork Vemøy på trompet 17. februar, og enklere fastemeditasjoner med musikk hver onsdag fra dag og fram til påske.

Tilbake