Forsangertjeneste


Vi har frivillig forsangertjeneste til gudstjenestene i Tanum kirke - du er varmt velkommen til å engasjere deg i å styrke allsangen og inspirere menigheten.

Vi har en frivillig forsangertjeneste i gudstjenestene i Tanum menighet. Vi gleder oss stort til å ta dette opp igjen, når det på nytt åpnes for at vi kan samles til gudstjenester. I løpet av året skal menigheten også supplere den liturgiske musikken i gudstjenestene med noen nye ledd, og forsangerne har en viktig oppgave i denne prosessen.

Forsangerne rekrutteres primært fra Tanumkoret ved dirigent Elisabeth Aanje. (Se mer om Tanumkoret.) Sangerne alternerer og kommer noen ganger pr. semester. Men det er også mulig å melde seg til forsangertjeneste uten å være med i koret; du er varmt velkommen til å engasjere deg i å styrke allsangen og inspirere menigheten – og bygge fellesskap og kirkemusikalske opplevelser. Ta kontakt med kantor Tord eller dirigent Elisabeth for å avtale. Da får du oppfølging fra oss, du får salmelisten i forkant så du kan forberede deg, og mulighet til å være med på egne workshops og inspirasjonssamlinger for gudstjenestene i menigheten.

Tilbake