Høsttakkefest og innsettelse av menighetspedagog


Søndag 20. september feirer vi høsttakkefestgudstjeneste med innsettelse av vår menighetspedagog Marianne Fossdal Lødrup. Det er søndagsskole, og etter gudstjenesten vandrer vi til Bjerke gård for kirkekaffe og leker. Vel møtt!

 

I mars i år startet Marianne som menighetspedagog, men starten ble litt annerledes når ingen barn kunne samles. Da var det heller ikke mulig å få til en skikkelig feiring av henne, men nå er det virkelig på tide. I gudstjenesten førstkommende søndag har vi en formell innsettelse - bli med på å feire!

Vi feirer samtidig høsttakkefest. Grødefestene har vært feiret til ære for Vårherre siden Abrahams tid, og i Tanum er vi jo ekstra heldige som fortsatt har gårdslivet tettere på hverdagslivet enn mange andre nordmenn. Det nyter vi også godt av etter gudstjenesten: tradisjonen tro vandrer vi sammen til Bjerke gård, og tar kirkekaffen i det fri. Der blir det aktiviteter for barna, og kaffe med noe attåt.

Tilbake