17.01.2019: 1 Mos 16,7-14

7 Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. ...


Kilde: www.bibel.no