Trosopplæring i Den norske kirke

Trosopplæring i Den norske kirke

17.12.2013

Trosopplæring i Den norske kirke

Læring er en sentral dimensjon ved det å være kristen – og å være kirke. Trosopplæring er et av Den norske kirkes hovedsatningsområder. Det utvikles nå en systematisk trosopplæring for alle døpte mellom 0-18 år, som skal legge til rette for at barn og unge skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt forhold til troen og den kirken de er en del av.