Orgelet i Tanum

Orgelet i Tanum

17.12.2013

Orgelet i Tanum

Det gamle orgelet i Tanum kirke ble kostet av grev Herman Wedel Jarlsberg. Han var gift med Peder Anker’s eneste datter, Karen.

Begge skulle, foruten å være eiere og drivere av bl.a. Bærums verk, Bogstad med Nordmarksgodset, samt Fossum, Nittedal og Moss, spille en viktig rolle i på Eidsvoll, og mens Peder Anker ble vår første norske statsminister i Stockholm, ble svigersønn-greven Wedel Jarlsberg vår første finansminister, og er kjent som den som innførte «sølvskatten», som skulle ligge til grunn for dannelsen av norsk riksbank. Og altså gaven til Tanum kirke i form av kirkens andre orgel.

Det første orgelet ble kjøpt inn av Conrad Clausen, den unge verkseieren på Bæruns verk. Knapt 20 år kom han til Verket, ung av alder men den første eieren som hadde bragt kunnskap om jern- og stål-tilvirking. Han hadde sett og erfart jerntilbereding, legering av metall og mineraler, temperatur og herding fra Europa, England (Sheffield) og Sverige. Han bygget damanlegg, ny masovn og driftsbygninger i stor stil og broer og forbedringer av veier for å få kullet fortere frem. Skogene i områdene var uthogget, og han måtte få trekull fra Hole og Lier og enda lenger fra.

Han var dyktig og ambisiøs, og hadde han fått leve lenger, han døde bare 31 år gammel i 1785, hadde han blitt et stort navn i norsk industrihistorie, skriver Bernt Anker, hans venn og bror av Peder Anker,
som var den som overtok verket i 1791. Men altså; den unge Conrad og hans smukke fru Kirsten var begge glad i musikk og teater og framførelser i selskapslivet. Den nye jaktstuen på Toresplassen ble innviet i 1779, «der var også damer tilstede, og i bagasjen lå tilmed konfityrer fra byen».

Videre står det i Yngvar Hauge’s bok om Bærum Verks historie at ..«På verket var det adskillig divertissement både uten og innen døre, tilmed ble der spilt komedie, og Clausen og hans kone fremførte duetter på fiolin og spinett.

Et utslag av den samme musikalske interesse var også at han fra England kjøpte orgel til Tanum kirke, og at musikant Førster fulgte prinsipalen både på jakt og reise, så musikk lød fra verkseierens båt når han kom med skyssen gjennom Kragerø-rennen.» Det var forøvrig sogneprest Johan Christopher Vogelius som var sogneprest i Tanum på denne tiden (1752-99). Hans andre kone var ingen ringere enn Catharina Maria Krefting, på folkemunne kalt «Mutter Vogel», og de bodde på Asker prestegård, som ble drevet eksemplarisk.

Tekst:  Kari Holo Dagestad