"Dagens kollekt går til Misjonsalliansen"

"Dagens kollekt går til Misjonsalliansen"

03.08.2018

Mange har gitt penger når kollekten i gudstjenesten går til Misjonsalliansen.

Cirka en gang i måneden har Tanum menighet i flere år samlet inn penger til Misjonsalliansens ungdomsprosjekt på El Alto i Bolivia. Det kommer inn flere tusen kroner hvert år.

Hva slags arbeid er det vi støtter?


El Alto er en fattig by på høysletten i Bolivia. Den kirken som Misjonsalliansen samarbeider med ligger i en av de fattigste bydelene. Arbeidsledighet, kriminalitet, rusmisbruk og brutte relasjoner preger bydelen. Befolkningen har liten utdanning, mange kan ikke lese og skrive. I tillegg til gudstjenestene jobber kirken utadrettet mot nærmiljøet. En viktig del av arbeidet er å styrke familien. Fire hundre familier deltar på aktivitetene i kirken.

Foreldrene er på seminar om familieverdier og betydningen av et sunt kosthold, mens barn og unge samles andre steder i bygningen til undervisning, kor og lek. Kirken har også søndagsskole, utflukter og leirer for barn og unge. De har nå også startet kantine med servering av næringsrik mat for fattige familier, og leksehjelp til barna.

- Vi ønsker at kirken skal ha en diakonal profil og ungdomsarbeidet er kjempeviktig, sier pastorene Lecona og Portillo i kirken Amigos Central. Kirkene driver også et lørdagstilbud for barn og unge knyttet til skolene. Her er det samtaleopplegg, bibelundervisning, sang og lek.
 
Vil du vite mer om Misjonsalliansen?