Tanumkoret

Tanumkoret

03.08.2018

Tanumkoret

Har du lyst å synge med oss?

Vi er et kor som øver annenhver torsdag (ulike uker) på Tanum kirkesenter kl.18.00-20.30. Vi synger alt fra gospel og blues til salmer. Koret deltar i noen av kirkens aktiviteter og drar på kortur om våren.

Koret ledes av kantor Tord Gustavsen, og korstyrets representant er Olav Vegå

Opptak av nye medlemmer skjer kontinuerlig. Ta kontakt med kantor.

Tord Gustavsen                    mail:   tg475@kirken.no

Olav Vegå                             mobil: 90251255

Vi ønsker først og fremst å ha det trivelig sammen og dele gleden og energien sangen gir.

Vårt ambisjonsnivå bør absolutt kunne passe for alle som ønsker å synge i kor.

Velkommen til oss!