På kirkebakken

På kirkebakken

06.08.2018

På kirkebakken

Menigheten møttes til kirkekaffe i Kirkesenteret etter messe.

I dag møtes menigheten til kirkekaffe i Kirkesenteret etter messe. Her går praten lett over en kaffetår og enkel servering. Helt fra de eldste tider har menigheten hatt behov for å møtes. Samlingen etter messen på søndager fikk tidlig en sentralbetydning både i det offentlige liv og for bygdefolk imellom. Samlingsstedet var den gang sletta nord for kirken. Den lille knausen lengst nord på sletta blir kalt Kirkeberget.

Bildet viser en gruppe kadetter på kirkebakken ca 1905.

På kirkebakken leste fogden opp offentlige kunngjøringer og det ble lyst for de personene som skulle inngå ekteskap. Fra 1628 var kirkebakken ekserserplass for vernepliktige som hadde våpen. Her var det kontroll av våpen og eksersis etter messetid. Fargeglade uniformer og trommevirvler satte festlig preg på oppvisningene. Denne ordningen varte helt til 1828.

Utenfor kirkemuren stod gapestokken som i dag heldigvis er historie. Den ble avskaffet ved lov i 1848. Å bli stilt i gapestokken var sikkert en grufull opplevelse for stakkaren som stod der, men en form for underholdning – til skrekk og advarsel - for de fremmøtte.Etter en lang messe trengtes medbrakt niste før hjemreisen. På kirkeberget ble mangt et lite blikk mellom unge i kirkebenkene fulgt opp og her ble mang en handel og avtale gjort. Kirkebakken hadde stor betydning for å fremme opplysning og samhold i bygda vår.

Tekst: Andersen Ilebekk
Foto: Utlån fra Bærum bibliotek