Musikkmeditasjon våren 2020

Musikkmeditasjon våren 2020

09.01.2020

Musikkmeditasjon våren 2020

15. januar og 5.februar 

En onsdagskveld i måneden går vi sammen inn i meditativ musikk, poesi og ny liturgi med inkluderende språk.

Dette er hverken vanlig konsert eller vanlig gudstjeneste med musikk. Det er en liturgisk samling med stor vekt på musikk og stillhet, og stor plass til å bare sitte og lytte og være. Og det er solister på høyt internasjonalt nivå i samspill med kantor Tord Gustavsen.

Kirkens prester Sveinung Hansli og Dorothee Ziller deltar, og vi utvikler en liturgi med spesialkomponerte ledd og musikalske
overganger som skaper en ny helhet.

Gratis inngang – kollekt.

Foto: Karl Braanaas