Er du Tanums nye kateket eller trosopplærer?

Er du Tanums nye kateket eller trosopplærer?

05.09.2019

Er du Tanums nye kateket eller trosopplærer?

Vi lyser derfor ut kateketstillingen med ansvar for aldersgruppa 0-12. Er det deg?

Les utlysningen og søk her!

Trives du med arbeid for og med barn og unge? Som kateket eller menighetspedagog for aldersgruppa 0-13 i Tanum, blir du medansvarlig for undervisning og oppfølging av barne- og ungdomsarbeidet.

Du får tre inn i trygge rammer og en ferdig trosopplæringsplan, men med god mulighet til å få være med på å prege arbeidet framover. Det er et aktivt barnekor og søndagsskolearbeid, der dyktige frivillige har store ansvarsoppgaver. Tanum menighet forsøker å fremstå med en tydelig profil, og vi jobber derfor mot et helhetlig uttrykk på hele trosopplæringen. Vi har uforløst potensiale på kirke/skole-samarbeid, og ønsker oss noen med interesse for det.

Brenner du for noe av dette, men ikke alt? Ta kontakt med oss for en prat om muligheter til å justere stillingen med tanke på innhold og størrelse.

Er du den rette for stillingen, men mangler formell kompetanse innen kristendomsfag og/eller pedagogikk vil vi legge tilrette for faglig påfyll. Du trer inn i et hyggelig, motivert og etablert stabsfellesskap, og vi ønsker oss noen som vil bidra til det.

Om menigheten:

Tanum er et sokn med ca. 13 000 innbyggere, hvorav litt over 8 000 er medlemmer av Den norske kirke. Tilflytningen er betydelig. 
Geografisk spenner menigheten fra urbane Sandvika til svært landlige omgivelser i Vestmarka. Innenfor menighetens grenser ligger 3 barneskoler og to ungdomsskoler. Forhold mellom skoler og menighet er godt, og det er allerede flere samarbeidsopplegg i sving: noen felles for kirken og skolen i Bærum, og noen lokale.

Det er korte avstander i soknet, men desto flere bakker! Selve kirken ligger nydelig plassert på Tanumplatået i Tanumskogen ca. 5 km fra Sandvika. Den har plass til ca. 250 mennesker. Tanum kirke er en av landets vakreste og eldste kirker, datert til midten av 1100-tallet. I tilknytning til kirken ligger et nyåpnet kirkesenter hvor de fleste av menighetens arrangementer finner sted. Der har staben kontor, og det er menighetssaler og møterom. Her får man som undervisningsansatt med andre ord fantastiske fasiliteter å jobbe ut fra: et vakkert, gammelt kirkerom som er «en læreplan i seg selv», kombinert med et funksjonelt, praktisk, vakkert og nytt bygg ved siden av.

Tanum menighet betjenes i dag av sokneprest, kapellan, kateket, menighetspedagog, diakon og kantor, samt sekretær og kirketjenere i små stillinger. I tillegg har Tanum felles kirkeforvalter med Fornebulandet menighet i Bærum. I Tanum er vi heldige nok til å ha to kateketstillinger med hvert sitt fokus. De samarbeider tett, men har sitt hovedblikk på hver sin aldersgruppe: 0-12 og 13-18. Som kateket for aldersgruppa 0-12 i Tanum menighet har du ansvar for både trosopplæringsarbeidet og det kontinuerlige barnearbeidet i menigheten. Du trer inn i en engasjert, motivert og dyktig stab. Ikke minst har vi også en fantastisk flokk med kompetente, engasjerte og ivrige frivillige medarbeidere.

Tanum menighet har formulert sine grunnverdier slik: Tradisjon - tilhørighet - fornyelse, og vil med det understreke både forankring og vilje til å møte nye tider og mennesker med evangeliet. 

Gudstjenesten er vårt hovedsatsingsområde, med et gjennomsnittlig frammøte på hovedgudstjenestene på ca. 90-100. Gudstjenesten som pulsslag i menigheten og arbeidet vårt er også et viktig fokus for trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeid.