Kirkevalget 2019: Tid og sted

Kirkevalget 2019: Tid og sted

12.06.2019

Kirkevalget 2019: Tid og sted

Tid og sted for gjennomføring av Kirkevalget 2019 er klart.

Med dette kunngjør Den norske kirke tid og sted for valg i Tanum sokn. Det skal velges medlemmer til Tanum menighetsråd og til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet.
Valgdag er 9. september.

Valglokalene er:
Tanum kirkesenter
Jong skole
Sandvika videregående skole
Skui skole

På valgdagen må du gå til den stemmekretsen du hører til. Dersom du er usikker på hvor dette er, sjekk valgkortet eller ta kontakt med soknet.

Forhåndsstemming
Du kan avgi din forhåndsstemme ved Kirketorget i Brambanigården i Sandvika.
Adresse: Rådhusgata 5, 1337 Sandvika.
Det kan forhåndsstemmes 10.08 - 06.09, kl. 9-15.


Velkommen til Kirkevalget 2019!